Stavteknikk

På denne siden vil det etter hver komme endel linker til tips om stavtrening og stavteknikk. Jeg vil også lenke opp endel youtube videoer som viser teknikk.

Først en advarsel, jeg er purist når det kommer til stavteknikk. Med det mener jeg at jeg er "Petrov"-troende. For meg er Petrovs tekniske modell den enhver stavhopper bør tilstrebe. Bubka, Isembajeva og mange flere har vist hvor overlegen denne tekniske modellen er. Jeg tror ikke det er umulig å hoppe ganske høyt uten en perfekt Petrov-teknikk, men jeg skjønner ikke hvorfor en skal prøve på noe annet enn det som har vist seg å være best.

Alle mine vurderinger av stavteknikk vil følgelig ta utgangspunkt i Petrov-modellen. For de som ikke har førstehåndskjennskap til denne tekniske modellen vil jeg anbefalle boken "From Beginner to Bubka and Isinbayeva too!" av Alan G. Launder og John T. Gormley. For meg er denne boken (med medfølgende DVD) en tilnærmet bibel i forhold til hvordan en skal trene og hoppe stav.