tirsdag 11. januar 2011

Stavhopp og sikkerhet

I sommer hadde vi to relativt alvorlige skader iforbindelse med stavkonkurranser i Norge. Under E-cupen i Bergen falt finnen Matti Mononen med hodet på matten og resten av kroppn utenfor og skadet ryggen så stygt at han trengte legehjelp. I UM falt Stein Erik Sollien fra Moelven mellom stativ og matte og pådro seg bruddskader og seneskader i kneet. I begge ulykkene gikk det heldigvis bra. 

I USA derimot, der veldig mange flere hopper stav enn i Norge har det vært relativt mange ulykker med langt mer alvorlige utfall (flere dødsfall). I et land der en ulykker lett fører til rettsaker har dette selvsagt ført til grundige debatter. En stund var det faktisk på tale å forby stavhopp i high school. Det har ikke skjedd, men regler om utstyr, utdanning osv. er grundig gjennomgått. Det har ført til at såvell tekniske krav (stativer, matter og staver) som konkurranseregler (avstand til list, “tapping” under oppvarming) er laget i forhold til “safety first”. 

Jeg har sett mange stavmatter og stativ rundt  i Norge. Mange steder (spesielt der de ikke selv har stavmiljøer) er det et trist syn. Stativer som ikke er festet, tjukkasser uten sidestøtte, osv. En amerikansk high school eller college coach ville umiddelbart nektet sine utøvere og hoppe. Jeg tror vi i Norge med fordel kunne sett nærmere på diskusjonene i USA, vurdert reglene og ikke minst satt større krav til utstyr og kompetanse hos arrangører av stevner. 

En oversikt over ulykker i USA finnes her: Pole Vault Power 

2 kommentarer:

  1. I Norge kan vi jo sammenlikne med slegge, der en tragisk dødsulykke i Valdres førte til at det ble satt veldig strenge sikkerhetskrav til sleggebur. Sannsynligvis burde man kanskje gjøre det samme i stav, selv om dilemmaet naturligvis er at terskelen for å få anlagt stavmatter/stavgroper da vil være enda høyere enn idag, og ytterligere redusere rekrutteringen til en øvelse som det allerede er alt for så som driver med (igjen, se også slegge).

    Men sikkerheten bør jo uansett komme først.

    SvarSlett
  2. Antagelig vil det være enda færre som begynner med stav dersom vi får et dødsfall. Mye kan gjøres ved å vedlikeholde de mattene en har bedre, kjøpe større matter (også polstring rundt stativ), endre litt på noen regler og ikke minst gjøre trenere og arrangører bevist riskoaspektet ved sporten. Alle barn som lærer og hoppe stav bør også bli forklart de grunnleggende prinsippene for mest mulig risikofri hopping

    SvarSlett